De wasstraat voor gegevensdeling: Aan de slag met proactieve dienstverlening

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding wilt toewerken naar een proactieve en responsieve overheid. Om die reden hebben de Bruggenbouwers uitgezocht hoe bestaande dienstverleningsprocessen kunnen worden verbeterd met behulp van gegevensdeling. Dit noemen we de wasstraat voor gegevensdeling.

De wasstraat is de uitwerking van de principes van de Belgische Kruispuntbank in de Nederlandse context. De gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties op het werk- en inkomendomein stuit op issues die kunnen liggen op het terrein van technologie, semantiek, organisatie en wet- en regelgeving. De wasstraat beoogt deze kwesties te identificeren en, waar nodig, op politiek of bestuurlijk niveau te adresseren. In dit artikel beschrijven we hoe dat werkt en met welke partijen we op dit moment de werking van de wasstraat aan het testen zijn.

In dit artikel kun je meer lezen over de uitwerking van het concept van deze wasstraat.