Wij geloven in een goed functionerende democratie, waarin burgers zich gezien en gehoord voelen door een sterke overheid die leidt en verbindt.

De laatste jaren neemt de onvrede en het wantrouwen jegens de overheid toe en wordt ze steeds minder als legitieme macht gezien. De kloof tussen overheid en burgers groeit, en daar moeten we met het oog op de toekomst iets aan doen.

De Bruggenbouwers helpen bestuurders en ambtenaren stappen maken om de kloof tussen overheid en burgers te overbruggen. We bieden inzicht in de problematiek en vertalen dat naar concrete acties voor de organisatie. We onderscheiden ons niet alleen door relevante kennis uit onderzoek en ervaring in het werkveld, maar ook door onze brede blik en empathie voor alle betrokkenen.

Het team

Ernst heeft zo’n 20 jaar in verschillende rollen gewerkt bij de Rijksoverheid. Hij leidde 9 jaar het Nederlandse team dat werkte aan het digitale platform voor Europese justitiële samenwerking. Tot begin 2023 was hij verantwoordelijk voor de Nederlandse vertegenwoordiging in internationale Holocaustherdenking, -educatie en -onderzoek. Zijn kracht ligt in het verbeteren van de samenwerking in en tussen teams van specialisten en generalisten. Ernst heeft daarbij begrip voor het proces maar bovenal oog voor de doelen van een organisatie.

Jaap is sociaal ondernemer en oprichter van de Bruggenbouwers. Hij heeft twee kleine dochters en maakt zich zorgen om hun toekomst, daarom heeft hij de Bruggenbouwers opgericht. Hij is goed in het verbinden van mensen met verschillende achtergronden, visies en overtuigingen en functioneert als organisatieadviseur vaak als vertaler tussen verschillende realiteiten. Hij creëert met deze manier van werken een gemeenschappelijke basis waarin mensen zich veilig voelen om verandering toe te laten.

Karli is afgestudeerd in zowel Bedrijfskunde als Sociale Wetenschappen en heeft zich daarbinnen gespecialiseerd in organisatiecultuur en veranderkunde. Ze is geïnteresseerd in de menselijke kant van organisaties, waar sociale dynamieken en identiteiten organisaties vormgeven. Karli is een optimistische verbinder met een open houding en krijgt energie van sociale en duurzame initiatieven. Binnen de Bruggenbouwers houdt ze zich bezig met onderzoek en advies.

Djiwano is afgestudeerd in Ondernemerschap & Retail Management en Bestuurskunde. Binnen zijn laatste studie heeft hij zich gespecialiseerd in de beleidsadvisering. Hij is geïnteresseerd in duurzame relaties, circulaire transities en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de verschillende lagen van de overheid. Djiwano is een ondernemende go-getter en ziet graag anderen opbloeien, zowel professioneel als privé. Binnen de Bruggenbouwers houdt hij zich bezig met onderzoek en advies.

Talitha is onderzoeker bij de Bruggenbouwers en afgestudeerd in Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Tijdens haar studie hield zij zich bezig met het belang van zorg voor het functioneren van de samenleving en de erkenning van iedereen die zorg verleent. Haar interesse ligt bij het terugbrengen van de mens in het systeem. Ze houdt zich bij de Bruggenbouwers vooral bezig met het onderzoeken van casuïstiek en heeft een analysekader ontwikkeld dat praktisch toepasbaar is voor bestuurders en ambtenaren.

Janneke ondersteunt de Bruggenbouwers bij administratieve werkzaamheden en werpt daarnaast een frisse blik op verschillende onderzoeken waar de Bruggenbouwers mee bezig zijn. Momenteel is ze de studie vrijetijdswetenschappen aan het afsluiten met een specialisatie in beleids- en bestuurskunde. Haar interesses liggen bij sociale inclusie en het beter laten functioneren van de overheid. 

Esmeé studeert Bestuurskunde en was Gemeenteraadslid in Etten-Leur waar ze van dichtbij het reilen en zeilen van de lokale politiek mag meemaken. Ze ziet het als haar missie om de relatie tussen politiek en de burgers te verbeteren en nieuwe generaties meer invloed te geven op beleid. Ze neemt anderen graag mee in haar enthousiasme voor het aanpakken van complexe vraagstukken binnen overheidsorganisaties. 

Johannes komt graag tot de kern van complexe vraagstukken, daarbij de connectie makend tussen mens en organisatie. Johannes helpt al 15 jaar, als kwartiermaker en projectleider, (semi)publieke organisaties met het vormgeven van innovatieve oplossingen. Als trainer leert hij professionals creatieve methodieken toe te passen om zelf tot oplossingen te komen.
Davey is momenteel stagiair bij de Bruggenbouwers, waar hij een onderzoeksproject uitvoert naar de European Green Deal en de groene transitie vanuit Nederlands perspectief. Hij heeft een bachelordiploma in International History, met een focus op internationale betrekkingen, en volgt nu een Master in Public Policy. Zijn interessegebieden omvatten internationale politiek en geschiedenis, met een bijzondere nadruk op het begrijpen van politieke en maatschappelijke vraagstukken door een historische lens.