Groter Denken, Kleiner Doen

In 2018 schreef Herman Tjeenk Willink, voormalig politicus en huidig minister van staat, het boek ‘Groter Denken, Kleiner Doen’. In dit boek doet Tjeenk Willink een oproep om de sluipende uitholling van de democratische rechtsstaat te bevechten. Hij vraagt de lezer om de ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en het publieke debat aan te gaan. Hij heeft ons met deze hartenkreet weten te raken en het extra zetje gegeven om echt voor verandering te gaan staan.

Brenninkmeijer adviseert meer gevoel en een open dialoog

Een behoorlijke behandeling van burgers is in Nederland niet gegarandeerd. De machten in onze democratische rechtsorde zijn te dicht naar elkaar toegegroeid en er zijn te weinig tegenkrachten binnen ons constitutionele systeem. Dit schreef Alex Brenninkmeijer, oud-ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer, in januari 2021 in een artikel in het Nederlands Juristenblad. In het artikel reflecteert Brenninkmeijer op de Toeslagenaffaire en de conditie van onze democratische rechtsstaat.