Legitimiteit in het wild: Aansluiten op de rolperceptie van de ambtenaar

In ‘Legitimiteit in het wild’ werkt onderzoeker Talitha Koopmans een inzicht uit dat zij heeft opgedaan in haar zoektocht naar goede voorbeelden van een legitieme overheid. Deze week is het inzicht: werk met ieders kracht in plaats van hetzelfde te verwachten van elke persoon in de transitie naar een legitieme overheid.

Vanuit en met de inwoner in de Gemeente Schagen

Wat doe je als gemeente als blijkt dat eigen inwoners ontevreden zijn met de dienstverlening van de gemeente? In de gemeente Schagen werd een klantenservice opgezet om dit probleem op te lossen. Dit ging met verschillende successen gepaard: de tevredenheid over dienstverlening steeg van een 6,7 naar een 8,9, en in juni 2022 won adviseur Dienstverlening Anja van Egmond een Service Excellence-award voor haar aanpak in Schagen. Gemeente Schagen leert ons hoe een gemeente met en vanuit haar inwoners kan werken.

Groter Denken, Kleiner Doen

In 2018 schreef Herman Tjeenk Willink, voormalig politicus en huidig minister van staat, het boek ‘Groter Denken, Kleiner Doen’. In dit boek doet Tjeenk Willink een oproep om de sluipende uitholling van de democratische rechtsstaat te bevechten. Hij vraagt de lezer om de ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en het publieke debat aan te gaan. Hij heeft ons met deze hartenkreet weten te raken en het extra zetje gegeven om echt voor verandering te gaan staan.

Brenninkmeijer adviseert meer gevoel en een open dialoog

Een behoorlijke behandeling van burgers is in Nederland niet gegarandeerd. De machten in onze democratische rechtsorde zijn te dicht naar elkaar toegegroeid en er zijn te weinig tegenkrachten binnen ons constitutionele systeem. Dit schreef Alex Brenninkmeijer, oud-ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer, in januari 2021 in een artikel in het Nederlands Juristenblad. In het artikel reflecteert Brenninkmeijer op de Toeslagenaffaire en de conditie van onze democratische rechtsstaat.